Meie poliitika –

Kvaliteet.

Mistra on pühendunud O-defektide põhimõttele ning toodete ja protsesside pidevale täiustamisele. Meie eesmärk on saavutada klientide rahulolu kõigi toodete suurepärase kvaliteedi ja töökindluse kaudu. Kvaliteediprobleemide avastamiseks ja ennetamiseks ning kliendile esmaklassilise kvaliteedi tagamiseks rakendame mitmetasandilist kvaliteedikontrolli (sh toote- ja protsessiseire ning ettevõttesisene labor).
Mistra kvaliteedisüsteem on sertifitseeritud vastavalt autotööstuse standardile IATF 16949. Meil on ka mitmeid oma klientide akrediteerimisi, nt Ford Q1 ja Volkswagen A-Rating, samuti Volvo Cars Quality Excellence Award ja Adient Supplier Performance Award.

Keskkond

Mistra tootmis- ja protsessiarendus on üles ehitatud keskkonnasäästlikult. Meie eesmärgiks on materjalide tõhusa kasutamise ja protsesside optimeerimise kaudu oma tegevuse keskkonnamõju minimeerimine, säilitades samal ajal oma toodete kvaliteedi ja töökindluse.
Mistra keskkonnajuhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavalt ISO 14001 nõuetele.

Materjali labor

Mistra labor

Mistra ettevõttesisene labor on spetsialiseerunud auto vaipade ja detailide testimisele ning sisaldab laia valikut seadmeid, sealhulgas 3D-mõõtemasinat Carl Zeiss Accura ja Climate testkambrit. Mistra keskkonnajuhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavalt ISO 14001 nõuetele.

Pindalaühiku

Laboriseadmete testimise standardid
1. Elektroonilised kaalud kaal, g/m² ISO 9073-1 ISO 8543 ISO 2286-2 DIN EN 12127
2. Paksusmõõtur (vahemik 0–10 mm) Paksus, mm ISO 5084 ISO 2286-3 ISO 1765
3. Tõmbekatse masin (vahemik 0–5 kN) TENSOMETER T2000 1. Tõmbetugevus ja maksimaalne pikenemine, N/% ISO 9073-3 ISO 13934-1
2. Rebimistugevus, N ISO 9073-4 ISO 13937-2 DIN 53 356
3. Interlaminaadi tugevus / Adhesioon, N DIN 53 357-A PV 2034 (VW)
4. Jäikus, N STD 3805
4. Taberi hõõrdumise tester 1. Pinna kulumiskindlus, kaalulangus, g ISO 5470-1 SAE J1530
5. Schopper-tüüpi abrasioonitester 1. Pinna hõõrdumiskindlus, kaalulangus, g PV 3908 (VW) DIN 53863, 2. osa GME 60345
2. Värvikindlus hõõrdumise vastu, hallskaala aste
6. Elektrooniline küttemõõtur/ Hõõrdumiskindluse tester Värvikindlus kuivale või märjale hõõrdumisele, hallskaala klass ISO 105-X12 ISO 105-A03
7. Laboratoorne ahi (vahemik 0°C – +300°C) 1. Kuumakahanemine pärast kuumutamist, % ISO/PAS 17984
2. Termiline stabiilsus, nähtav
3. Vastupidavus kuumuse vananemisele, nähtav või tõmbetugevus
4. Värvimuutus, nähtav/Minolta
5. Odour PV 3900 (VW) VDA 270
8. Kliima katsekamber (vahemik -30°C – +180°C, RH 0-95%) 1. Kuumakahanemine pärast kokkupuudet kuumuse ja/või suhtelise õhuniiskusega, % ISO/PAS 17984
2. Termiline stabiilsus, nähtav
3. Vastupidavus kuumusele vananemisele
4. Värvimuutus
5. Kliimatestid (pluss-miinus) ISO 139
9. Mõõtmete stabiilsus pärast vette kastmist ISO/PAS 17984
10. MVSS horisontaalne süttivuse tester Põlemiskiirus , mm/ min ISO 3795 FMSS 302 VCS 5031,19 SAE J369
11. Wira tuft tagasitõmbumise tensomeeter Tuft retention property ISO 4919
12. Twist tester elektrooniline lõngade arv ISO 2060
Lõnga keerdumine ISO 2061
13. pH-meeter pH lateksi ISO 976
14. Brookfieldi digitaalne viskosimeeter Lateksi viskoossus ISO 1652
15. Spektrofotomeeter CM2600d Värvimõõtmised VW 50190 VCS 1026 5289
16. Kanna tester Kanna kulumine PV 3934 (VW)
17. Koordinaatmõõteseade Carl Zeiss Accura II Aktiv Mõõteala : 1200 / 2400 / 1000


Testide ja standardite jaoks, mida nimekirjas ei ole – küsi hinnapakkumist info@mistra.ee

Project "Resource-Efficient Production in Mistra-Autex AS"

The project “Resource-Efficient Production in Mistra-Autex AS” received support from the European Regional Development Fund.
Project summary:
Under the project, the company will replace the production equipment with a more innovative and economical equipment.
Project Objective and Outcome:
The objective is to increase resource productivity in the company through the adoption of innovative technologies, resulting in a 2.1% increase in resource usage.
Amount of Support:
186 481 euros

Project "Supporting the Digital Transformation of Mistra-Autex AS"

The project “Supporting the Digital Transformation of Mistra-Autex AS“ received funding from the European Union’s NextGenerationEU Recovery Fund.
Project summary:
As a result of the project, the digitalization of Mistra-Autex AS’s production will be increased, thereby enhancing the company’s added value per employee.
Project Objective and Outcome:
As a result of the measure, a new generation ERP system will be adopted by the company, which will allow for better collection, analysis, and optimization of information related to production, purchasing, sales, quality, and warehouse processes. This software also enables easy integration with other software solutions used within the company. Additionally, the company will acquire servers and the associated hardware necessary to operate the software. The measure includes the acquisition of hardware and software, software development, training, and the implementation process.
Amount of Support:
258,879.31 euros

Project "Increasing the Supply Security of Mistra-Autex AS"

The aim of the project “Increasing the Supply Security of Mistra-Autex AS” is to utilize electricity produced from a renewable energy source (photovoltaic solar energy) and to increase the company’s supply security. As a result of the project, a solar power plant for local renewable energy production has been established and put into use, with the renewable energy produced being consumed by the company, thereby improving supply security with electricity. The project is partially funded by the European Union’s Recovery Fund NextGenerationEU, with a grant amount of 94,484.10 euros.

Project "Increasing the security of supply of Mistra-Autex AS through electrification"

The goal of the project “Increasing the security of supply of Mistra-Autex AS through electrification” is to switch from fossil fuels to a renewable energy source through electrification, replacing forklifts and stackers powered by fossil energy with equipment powered by renewable electricity. As a result of the project, 4 electric forklifts and a stacker with chargers and additional batteries have been put into use to ensure a continuous work process, the use of fossil fuels is reduced. The project is partially financed from the resources of the European Union’s NextGenerationEU recovery fund, the amount of the support is 72651 euros.

Projekt „Ressursitõhus tootmine Mistra-Autex AS-is“

Projekt „Ressursitõhus tootmine Mistra-Autex AS-is“ sai toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Projekti lühikokkuvõte:
Projekti raames vahetab ettevõte tootmisseadmed välja innovaatilisema ja ökonoomsema vastu.
Projekti eesmärk ja tulemus:
Eesmärk on tõsta ettevõttes ressursi tootlikkust läbi innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõtu, mille tulemuseks on ressursikasutuse kasv 2,1%.
Toetuse summa:
186 481 eurot

Projekt „Mistra-Autex AS digipöörde toetus”

Projekt „Mistra-Autex AS digipöörde toetus” sai toetust Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.
Projekti lühikokkuvõte:
Projekti tulemusel suurendatakse Mistra-Autex AS tootmise digitaliseeritust ning suurendatakse seeläbi ettevõtte lisandväärtust töötaja kohta.
Projekti eesmärk ja tulemus:
Meetme tulemusena võetakse ettevõttes kasutusele uue põlvkonna ERP-süsteem, mis võimaldab paremini koguda, analüüsida ja optimeerida tootmis-, ostu-, müügi-, kvaliteedi- ja laoprotsessidega seotud teavet. See tarkvara võimaldab ka lihtsat integreerimist teiste ettevõttes kasutusel olevate tarkvaralahendustega. Meetme raames soetatakse ettevõttesse ka serverid ning nendega kaasnev riistvara, mis on vajalikud tarkvara käitamiseks. Meede hõlmab riistavara ja tarkvara soetamist, tarkvaraarendust, koolitusi ja juurutusprotsessi.
Toetuse summa:
258 879.31 eurot

Projekt „Mistra-Autex AS varustuskindluse suurendamine“

Projekti „Mistra-Autex AS varustuskindluse suurendamine“ eesmärk on kasutusse võtta taastuvenergia allikast (fotogalvaaniline päikeseenergia) toodetud elektrienergia ja suurendada ettevõtte varustuskindlust. Projekti tulemusena on rajatud ja kasutusse võetud lokaalse taastuvenergia tootmiseks päikeseelektrijaam, milles toodetav taastuvenergia tarbitakse ettevõttes ja mis parandab elektrienergiaga varustuskindlust. Projekti rahastatakse osaliselt Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest, toetuse summa on 94484,10 eurot.

Projekt „Mistra-Autex AS varustuskindluse suurendamine elektrifitseerimise teel“

Projekti „Mistra-Autex AS varustuskindluse suurendamine elektrifitseerimise teel“ eesmärk on fossiilkütustelt üle minna taastuvenergia allikale elektrifitseerimise teel, asendades fossiilsel energial töötavad tõstukid ja virnastaja taastuval elektrienergial töötavate seadmetega. Projekti tulemusena on kasutusse võetud 4 elektritõstukit ja virnastaja koos laadijate ning lisaakudega pideva tööprotsessi tagamiseks, väheneb fossiilkütuste kasutus. Projekti rahastatakse osaliselt Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest, toetuse summa on 72651 eurot.